YFESTOS® - system oznaczeń ewakuacyjnych


YFESTOS®: zamontuj zielone światło dla
własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych

Schemat oznaczenia drogi ewakuacji jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na poziom widzialności w ciemnościach. Zastosowanie tabliczki na przykład "WYJŚCIE" nie zapewnia jeszcze sprawnej ewakuacji. Umieszczenie wszystkich elementów wyznaczających drogę ucieczki musi być tak przemyślane by dymy nie zasłoniły oznaczeń.
Ponadto oznaczenia muszą faktycznie świecić.

Prosimy spojrzeć na wykres poniżej, jaki poziom technologiczny osiągnięto w materiałach fluorescencyjnych YFESTOS®.

Produkty YFESTOS® emitują energię w postaci światła w warunkach całkowitej ciemności. Są najlepszym rozwiązaniem w przypadku awarii energii elektrycznej.

Tego rodzaju oznaczenia mogą radykalnie skrócić czas ewakuacji. Nie wolno nam zapominać, że kiedy zdarzy się nieszczęście, liczy się każda minuta.


Kiedy zapada mrok, intensywność emisji pochodząca z jaskrawych pigmentów zmniejsza się proporcjonalnie z upływem czasu, gdyż nie jest dostarczana nowa energia. Zmniejszenie to jest większe podczas pierwszych kilku minut po zapadnięciu ciemności i staje się bardziej stopniowe po około 30 minutach.

Produkty YFESTOS® stworzone są z nowych pigmentów, które charakteryzują się bardzo wysokim początkowym poziomem emisji, który osiąga wartość równą kilku tysięcy mcd/m2, a więc są wyjątkowo jasne.


Produktom YFESTOS® przyznano certyfikaty wielu Światowych Towarzystw Klasyfikacyjnych.

Pigmenty YFESTOS® posiadają doskonałą trwałość emisji światła w porównaniu z konwencjonalnymi pigmentami. Zostało to potwierdzone testami symulacyjnymi w laboratoriach, które dowiodły, że YFESTOS® nie wykazuje żadnych znaczących zmian przez około 20 lat w stosunku do początkowej emisji światła. A to znaczy, że przez tak długi czas nie trzeba wymieniać oznaczeń.

Produkty YFESTOS® są przyjazne dla środowiska.

YFESTOS® to technologia nowej generacji zachowujaca
swoje właściwości nawet w wysokich temperaturach 200°C:

  • oznaczenia ewakuacyjne,
  • oznaczenia bezpieczeństwa,
  • farby,
  • taśmy,
  • strzałki itp.